Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadam Hakkında

01/11/2015 23:02:19 - 05/12/2015 23:10:36 - 8987 Okunma

 

Küresel siyasetin 1990’lardan itibaren sivil toplum temelli yeniden yapılanmaya başlamasıyla birlikte siyaset ve diplomasinin de parametre ve dinamikleri değişmiştir. Bunun anlamı artık siyaset ve diplomasinin birey ve toplum temelinde yapılacağı bir döneme geçilmesi demektir.  Zira Soğuk Savaş döneminin sert güç politikaları ve devleti önceleyen birey ve toplumları muhatap almayan klasik realist bakış açısının önemi azalmaya başlarken küresel siyaset ve diplomaside kamuoyu, sivil toplum, fikir, düşünce, kültür, din ve kimlikleri önceleyen sosyal inşacı, neoliberalizm ve postmodernizm gibi eleştirel yaklaşımların önemi artmaya başlamıştır. Böylece yumuşak güç politikalarının önem kazandığı kamu diplomasisi ortamı oluşmaya başlamıştır.

Özellikle 21. yüzyılda bilişim teknolojilerinin bütün hayatı etkilediği günümüzde küresel siyaset ve diplomasinin enstrüman ve mekanizmaları da değişmek zorunda kalmıştır. Bu da klasik diplomasinin yetersiz kalmasına yol açmış ve dijital çağa uygun yeni yöntem ve araçları uygulayacak yeni diplomasi tarzlarının gelişmesine ivme kazandırmıştır. Böylece günümüzde bilgi çağının bir uzantısı olarak siber diplomasi, dijital diplomasi, sosyal medya diplomasisi, sivil toplum diplomasisi, kamuoyu diplomasisi, TV diplomasisi, medya diplomasisi gibi farklı nüanslarla ifade edilen yeni kamu diplomasisi tarzlarının ortaya çıktığı yeni bir döneme geçilmiştir.

Kamuoyu, sivil toplum, kültür ve kimlik olgularının önem kazanmaya başladığı ve bilişim teknolojilerin bütün hayatı şekillendirdiği bu dönemde üniversitemizin Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ülkemizin kamu diplomasisi, yumuşak güç, dijital diplomasi, sosyal medya diplomasisi, kültürel diplomasi, diaspora diplomasisi, insani ve dış yardım diplomasisi gibi yeni alanlarda öncelikle kuramsal bilgi üreterek katkı sağlamayı ve Türkiye’nin bu yeni ortamın dinamiklerine uyum sağlamasına yardımcı olacak çalışmalar yapmayı kendisine misyon edinmiştir. 

hakkında

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.