Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi: Yeni Araç ve Mekanizmalar

21/06/2017 17:38:40 - 21/06/2017 17:38:40 - 10134 Okunma

2017 Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi: Yeni Araç ve Mekanizmalar Turkey’s Public Diplomacy Toward the Turkic World: The New Instruments and Mechanisms 

 

Yrd. Doç. Dr. Muharrem EKŞİ

Özet

Küresel siyaset ve diplomasi alanındaki dönüşümlerin bir ürünü olarak son 50 yılda ortaya çıkan kamu diplomasisi, 11 Eylül terör saldırılarıyla tekrar önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda Türkiye de dış politikada kamu diplomasisini uygulamaya ilk defa 2000’li yıllarda AK Parti iktidarı döneminde geçmiştir. Türkiye’nin kamu diplomasisini uygulamaya geçmesindeki temel saik, AK Parti iktidarının dış politika amaçları olmuştur. Yeni hükümetin dış politikada bölgesel güç olmaya yönelik politikası kamu diplomasisini gerektirmiştir. Bu çerçevede araştırmada Türkiye’nin Türk Dünyasına yö- nelik kamu diplomasisi politikası irdelenmiştir. Zira Türkiye’nin kamu diplomasisinde Türk Dünyası özel bir yere sahip olmuştur. Bu makalede iki temel argüman geliştirilmiştir. Birincisi, Türkiye’nin Türk Dünyasına yönelik kamu diplomasisi stratejik iletişim temelli geliştirilmiştir. Buna bağlı olarak Türk Dünyasına yönelik kamu diplomasisi politikasında iletişim araç ve mekanizmaları öne çıkarılmıştır. İkincisi ise Gaspıralı’nın fikirleri, Türk Dünyasına yönelik kamu diplomasisinin düşünsel temeli olarak ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Kamu diplomasisi, Türk dış politikası, Türk Dünyası, yumuşak güç, BYEGM

 

Abstract

Public diplomacy is a product of the transformation of global politics and diplomacy in the last 50 years which has gained improtance again after 9/11 terror attacks. In this context, Turkey initiated to implement public diplomacy for he first time during 2000’s under AK Party governments. Turkey’s main motives for conducting public diplomacy has been foreign policy objectives of AK Party.The new government’s foreign policy objective of becoming regional power necessitated public diplomacy. In this framework, this research analyzes Turkey’s public diplomacy toward the Turkish World. Likewise, the Turkic World has had a special place in Turkish public diplomacy. Two main arguments developed in this article: First, Turkey’s public diplomacy toward the Turkic World has been developed as strategic communication-based. Accordingly, communication instruments and mechanism is highlighted in Turkey’s public diplomacy toward the Turkic World. Second, Gaspıralı’s ideas are considered as the intellectual foundation for Turkey’s public diplomacy toward the Turkic World.

Keywords: Public diplomacy, Turkish foreign policy, the Turkic World, soft power, BYEGM

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies 17/1 Yaz-Summer, ss.9-19.

 
.

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.